resultatengevonden

sortveld:
orderveld:

select u.startnummer , u.naam , case when coalesce(u.woonplaats,'')='' then u.teamnaam else u.woonplaats end as woonplaats , vt.tekst as land , vl.afbeelding , c.categorie , case when o.afronding = 'beneden' or o.aantaldec = 0 then left(u.bruto,8) else left(u.bruto,11) end as brutotijd , case when o.afronding = 'beneden' or o.aantaldec = 0 then left(u.netto,8) else left(u.netto,11) end as nettotijd , case when status='FIN' then u.snelheid else '' end as gemetensnelheid , u.onderdeel_nr , o.onderdeel, o.bruto, o.netto, o.snelheid , u.rank_tot as rankveld , rank_tot , status , f.startnummer as fotonummer , f2.startnummer as fotonummer2 , v.startnummer as videonummer , o.onderdeel as naamveld , o.typeuitslag , c.categorie_nr from uitslagen u join onderdelen o on o.onderdeel_nr = u.onderdeel_nr and o.event_id = u.event_id and o.tonen = 1 join categorien c on c.categorie_nr = u.categorie_nr and c.onderdeel_nr = u.onderdeel_nr and c.event_id = u.event_id join leeftijdcategorie l on l.id = u.leeftijdcategorie left join vlaggen vl on vl.afkorting = case when coalesce(u.land,'') = '' then '' else u.land end left join vertaal vt on vt.tag = case when coalesce(u.land,'') = '' then '' else u.land end and vt.taal = ? left join (SELECT distinct startnummer FROM `video_startnummer` where event_id = ?) v on v.startnummer = u.startnummer left join (SELECT distinct startnummer FROM `fotos` where event_id = ?) f on f.startnummer = u.startnummer left join (SELECT distinct startnummer FROM `foto_startnummer` where event_id = ?) f2 on f2.startnummer = u.startnummer where u.event_id = 2018042700644 and u.onderdeel_nr=1 and status in('FIN') order by o.volgorde , o.typeuitslag, case when u.rank_tot = 0 then 99999 else u.rank_tot end
  2.5 kilometer
PltsNaamWoonplaatsLandBruto tijdNetto tijdSnelheidStatsCert
1Jelle ZweegersEindhovenNederland00:11:0300:10:4713.91statistiek Bavaria Kings & Queens run van Jelle ZweegersOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Jelle Zweegers
2Ramon van GeffenBeek en DonkNederland00:11:3100:11:2413.16statistiek Bavaria Kings & Queens run van Ramon van GeffenOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Ramon van Geffen
3Sanne MichielsHelmondNederland00:11:3400:11:2613.12statistiek Bavaria Kings & Queens run van Sanne MichielsOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Sanne Michiels
4Esther SchakenraadHelmondNederland00:15:3000:15:199.79statistiek Bavaria Kings & Queens run van Esther SchakenraadOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Esther Schakenraad
5Donna SandersLieshoutNederland00:16:2400:16:149.24statistiek Bavaria Kings & Queens run van Donna SandersOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Donna Sanders
6Judith SluiterEindhovenNederland00:16:3400:16:199.19statistiek Bavaria Kings & Queens run van Judith SluiterOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Judith Sluiter
7Astrid GraafBeek en DonkNederland00:17:1400:16:588.84statistiek Bavaria Kings & Queens run van Astrid GraafOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Astrid Graaf
8Sandra GarenfeldLieshoutNederland00:17:3200:17:098.75statistiek Bavaria Kings & Queens run van Sandra GarenfeldOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Sandra Garenfeld
9Evie op den BuijsEindhovenNederland00:23:1000:23:056.50statistiek Bavaria Kings & Queens run van Evie op den BuijsOfficieel certificaat Bavaria Kings & Queens run voor Evie op den Buijs