Privacypolicy UitslagenSoftware.nl

Evenement en organisatie

Organisaties die besluiten te gaan werken met UitslagenSoftware.nl gaan akkoord met het onderstaande:

Vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden nooit voor andere doeleinden gebruikt dan voor uitslagenverwerking . Noch organisaties noch UitslagenSoftware.nl zullen persoonlijke informatie doorverkopen of delen met derden. Persoonsgegevens gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming NIET verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen die in Nederland op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Anti-SPAM beleid

UitslagenSoftware.nl hanteert een strikt anti-spambeleid. Alleen e-mail gerelateerd tot een evenement waar een deelnemer aan mee doet of heeft gedaan mag worden verstuurd met daarin relevantie informatie. E-mail met veel reclame voor producten, politieke denkwijze en/of propaganda mogen niet door organisaties worden verstuurd middels UitslagenSoftware.nl.

Beveiliging

UitslagenSoftware.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Alle informatie gaat via een beveiligde (https://) verbinding.

Copyright

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan UitslagenSoftware.nl. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van UitslagenSoftware.nl.

Hoe lang blijven mijn gegevens online?

Wat betreft de uitslagenlijsten, deze blijven online zolang de website www.uitslagensoftware.nl bestaat. Mocht een deelnemer niet met zijn of haar naam in de uitslag willen, dan wordt de naam vervangen door het startnummer van de deelnemer. Stuur hiervoor een email naar info@uitslagensoftware.nl en dan wordt dit binnen 10 werkdagen doorgevoerd. Finishvideo's en foto's worden na één jaar na het evenement verwijderd.

Cookies

Tijdens een bezoek aan deze site kunnen cookies op uw systeem geplaatst worden. Indien u niet wilt dat wij cookies op uw systeem plaatsen dient u in uw browser "cookies uitschakelen" in te stellen. Indien u de cookies accepteert dan zullen deze maximaal vijf jaar in uw computer blijven, tenzij u tussentijds uw cookies verwijdert.